Reči i slova se lagano udaljavaju, prepliću se u niz iza kojeg se krije smisao. Složene tako u nasumičnom redu teku sa lista na list poput slapova i nose sobom život nepročitane priče.