Sijala je nova zvezda na nebu,
kratko, blistavo, spektakularno
Sijala je kao jedina na nebu,
uprkos svemu
kratko