Zbirka pesama

Rekli su…

Urbani šapat

Snažno je već i prvo čitanje. Udara kao jako zvono. Kao Munkov krik. Do neba. Ne ostane na tome, postoji druga ravan razumevanja, ona između redova. Postoji i treća, ona filosofska – reč, misao, a kod P.A.P.a to nikada ne bude direktno guranje prsta u oko. On traži suptilnijeg čitaoca, intelektualno angažovanijeg. I traži još nešto što svaku dobru poeziju izdvoji od “one druge” -traži govorenje naglas. Magija reči.

Nena Radosavljević

Čovek peva posle rata


PORUKA: Moje su pesme/ pesme tuge/a reči sluge poruge.
Kondenzovano, jezički lapidarno. Ironija. Dosetka. Gočina i jed
Ogorčenje – na sebe i one (ono) oko sebe
Nevesele pesme – a što ne bi bile? Kad su pa dobre pesme bile vesele?

Dragica Jakovljević

Pogled iza ogledala

Sam naslov ove zbirke OGLEDALA TVRĐAVE upozorava čitaoca da će se susresti s pesmama koje obiluju najkondezovanijim i najsugestivnijim stilskim figurama, da će se rvati sa stihovima u kojima su misli i pojmovi iskazani zavijeno, u slikama, a ne rečima koje bi ih direktno izražavale, i da će se morati mnogo da potruditi da bi izraze upotrebljene u prenosnom značenju dobro protumačio. Stoga će jedno od prvih čitaočevih pitanja i biti: Ko bi tu mogao biti tvrđava čije se refleksije ogledaju u opisima doživljaja njegovog unutrašnjeg sveta i u odrazima njegovih kontrastnih stanja svesti na uzburkanoj površini stvarnosti? Odgovor leži zaturen negde međ redovima pesama grupisanim u devet neujednačenih celina ove zbirke koja nas, već na samom početku, uvodi u poeziju očaja, punu mračnih tonova.

Branka Gajović